Politika kvalitete, okoliša i sigurnosti


Lim Samobor d.o.o. je tvrtka koja proizvodi visoko kvalitetnu metalnu ambalažu, raznih namjena i veličina, za prehrambenu i kemijsku industriju. Uprava tvrtke brine o osiguranju resursa potrebnih za najviši nivo kvalitete proizvoda, širenju na nova tržišta i pronalasku novih kupca, potiče i razvija svijest zaposlenika o važnosti kvalitete te razvija partnerske odnose s dobavljačima i kupcima.Naše dugogodišnje iskustvo u proizvodnji metalne ambalaže garancija su kvalitete koju potvrđuju naši zadovoljni kupci.
Poslovni uspjeh tvrtke Lim Samobor d.o.o. gradi se na stalnom praćenju i unapređenju kvalitete proizvoda, održivosti poslovanja i sustavnoj brizi za okoliš.

Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću ambalaže uspostavljen je na osnovu zahtjeva međunarodnih normi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i ISO 22000:2005 te se održava na svim razinama tvrtke, na čelu s upravom.

Cilj nam je uvijek i na vrijeme kupcima osigurati proizvode najveće kvalitete i sigurnosti koje nastojimo stalno unapređivati i nadograđivati.

Želimo stalno unapređivati sve aspekte našeg poslovanja kroz implementaciju procesa upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću ambalaže, poticajnu radnu okolinu i timski rad uz osiguranje otvorene komunikacije s našim zaposlenicima, kupcima, dobavljačima, lokalnom zajednicom i zainteresiranim stranama.Kontinuirano povećavamo efikasnost internih procesa i organizacije, poboljšavamo sustav upravljanja otpadom, odgovorno gospodarimo otpadom i potrošnjom energenata, te na taj način smanjujemo onečišćenje tla, vode i zraka.
Obvezujemo se primjenjivati, stalno poboljšavati i unapređivati sustav upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću ambalaže.

Kontinuirano poboljšavamo naše znanje i metodologije kako bismo što bolje ispunili zahtjeve naših kupaca. Obveza svih zaposlenika je stalno unapređenje, usavršavanje i dijeljenje znanja i iskustva.

Usmjerenost na potrebe kupaca i njihovo zadovoljstvo vrijednosti su prema kojima mjerimo i određujemo našu ukupnu uspješnost.

Sustavom upravljanja sigurnošću ambalaže želimo povećati sigurnost i kvalitetu metalne ambalaže za prehrambenu industriju. Uvođenje ISO 22000:2005 sustava upravljanja sigurnošću obuhvatilo je proizvodi pogon, skladišni prostor i proizvodne procese vezane uz proizvodnju metalne ambalaže za prehrambenu industriju.

Naša proizvodnja odvija se u skladu sa zahtjevima kupaca, obvezujućim zakonima, pravilnicima, dobrom proizvođačkom praksomi pravilima struke te prema utvrđenim postupcima uz osiguranu zaštitu, tajnost i povjerljivost podataka korisnika naših usluga.

Ostvarivanje ciljeva postavljenih ovom politikom stalni je zadatak svih zaposlenih.


Direktor
Ivan Kodrić