Uspješno smo proveli EU projekt ''Informatizacija proizvodnje i poslovanja tvrtke Lim Samobor d.o.o.'' ''

Datum/date: 07.07.2016

Nositelj projekta: .
Ukupna vrijednost projekta:
EU udio u financiranju projekta:
Razdoblje provedbe:
Voditelj projekta i kontakt osoba:
Koordinator projekta:
Lim Samobor d.o.o
1.245.548,80 kn
750.000,00 kn
1.7.2015. – 1.7.2016.
Ivana Simić, voditeljica odjela kvalitete( ivana.simic@lim-samobor.hr )
Ivan Kodrić, direktor

LIM Samobor je 1.7.2016. godine kao Korisnik bespovratnih sredstava uspješno završio provedbu EU projekta ''Informatizacija proizvodnje i poslovanja tvrtke Lim Samobor d.o.o." koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. - 2013. Ukupna vrijednost provedenog projekta iznosi 1.245.548,80 kn od čega bespovratna sredstva iznose 750.000,00 kn.
Odobrenjem završnog izvještaja u sklopu projekta očekuje se da će se, uz uštede koje su ostvarene u postupcima nabave, apsorbirati visokih 97% ugovorenog iznosa bespovratnih sredstava.

Provedba projekta trajala je 12 mjeseci te je u tom periodu provedena detaljna analiza poslovnih procesa i implementacija sljedećih sustava:

  • ERP WMS sustava, koji je integriran s postojećim IT sustavom čime je povezano 7 dosad odvojenih procesa te omogućena jednostavna razmjena točnih podataka u realnom vremenu uz smanjenje nepotrebnog administrativnog opterećenja radnika
  • Sustava sljedivosti finalnih proizvoda, čime je poslovanje tvrtke usklađeno sa zahtjevima tržišta EU
  • Sustava za informatizaciju skladišta, čime se omogućilo točno praćenje stanja na skladištu, veća učinkovitost skladišnih radnika te veća kontrola kvalitete
  • Sustava za softversku videoinspekcijsku kontrolu kvalitete, što pridonosi povećanju konkurentnosti tvrtke kroz automatiziranje procesa kontrole kvalitete te osigurava veću razinu zdravstvene ispravnosti i sigurnosti proizvoda

Zahvaljujući implementaciji IKT rješenja, zaposlena su 4 nova zaposlenika, a do 2019. godine očekuje se povećanje produktivnosti, smanjenje prosječnog troška proizvodnje te rast prihoda što u konačnici dovodi do povećanja konkurentnosti tvrtke LIM Samobor na međunarodnom tržištu.
Tvrtka Lim Samobor započela je provedbu EU projekta: ''Informatizacija proizvodnje i poslovanja tvrtke Lim Samobor d.o.o.
''

Datum/date: 28.08.2015


Tvrtka Lim Samobor d.o.o. provodi projekt „Informatizacija proizvodnje i poslovanja tvrtke Lim Samobor d.o.o." koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. - 2013.

Svrha projekta je ulaganjem u napredna IKT rješenja doprinijeti povećanju konkurentnost tvrtke Lim Samobor na međunarodnom tržištu dok će se implementacijom visokotehnoloških informatičkih rješenja u poslovanje tvrtke povezati do sada odvojeni poslovni procesi, povećati učinkovitost i točnost proizvodnje i poslovanja, smanjiti operativni troškovi koji nastaju u proizvodnji te time pružiti temelji za daljnji rast i razvoj tvrtke. Ukupna vrijednost projekta je 1.245.548,80 kn (bespovratna sredstva u iznosu 750.000,00 kn), a projekt će trajati 12 mjeseci.

Implementacijom potpunog sustava sljedivosti finalnih proizvoda tvrtka će svoje poslovanje uskladiti s zahtjevima dobre proizvođačke, higijenske, laboratorijske, skladišne i distribucijske prakse, kao i sa zakonskom regulativom svih zemalja članica EU, što će omogućiti nesmetan izvoz, ali i povećati nadzor nad zdravstvenom ispravnosti i sigurnosti proizvoda tvrtke. Ovaj pozitivan efekt omogućit će i lakši pristup kupcima koji djeluju u sektoru proizvodnje prehrambenih proizvoda. U procesima označavanja artikala za prehrambenu industriju koristit će se posebna UV tinta koja je također u skladu sa zahtjevima spomenutih Uredbi Europske Komisije, a za tvrtku i njezinu konkurenciju predstavlja značajan iskorak u smislu inovativnosti poslovanja. Videoinspekcijski sustav za kontrolu kvalitete limenki također predstavlja značajan napredak u smislu tehnološke opremljenosti tvrtke i inovativnog razvijanja proizvodnog procesa. Po implementaciji će omogućiti automatsko izdvajanje iz proizvodnje svih proizvoda koji ne zadovoljavaju propisane standarde kvalitete te na taj način dodatno umanjiti reputacijski rizik, ali i smanjiti troškove.

Očekivani rezultati provedbe projekta su:
  • Cjelokupno poslovanje integrirano uvođenjem holističkih IKT rješenja
  • Informatiziran i unaprijeđen sustav sljedivosti finalnih proizvoda
  • Informatiziran i moderniziran sustav skladištenja
  • Unaprijeđen sustav kontrole kvalitete limenki na proizvodnoj liniji

Projekt podržava
Europska unija
Ulaganje u budućnost
Javna Nabava


Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Lim Samobor d.o.o.

Izradu internetske pod stranice projekta je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj