POLITIKA KVALITETE I KULTURA SIGURNOSTI PROIZVODA


Lim Samobor je tvrtka koja proizvodi visoko kvalitetnu metalnu ambalažu za potrebe prehrambene i kemijske industrije. Viša uprava Lim Samobora obvezala se pružiti sve potrebne resurse i edukacije kako bi se osiguralo da se sve operacije provode prema standardima utvrđenim u BRC Packaing v.6. Uz to, vodstvo i tim predan je ispunjavanju svih regulatornih, potrošačkih, sigurnosnih i socijalnih zahtjeva, a kontinuirano promiče pozitivnu kulturu sigurnosti proizvoda.

Naša misija je promicanje pozitivne kulture sigurnosti proizvoda, proizvoditi kvalitetnu i sigurnu metalnu ambalažu upotrebom ekološki prihvatljivih i energetski učinkovitijih tehnologija i procesa, vodeći pri tome računa o odgovornom gospodarenju otpadom i potrošnji energenata.
Naša vizija je biti vodeća tvrtka u regiji, orijentirana prema izvozu, u proizvodnji visoko kvalitetne i sigurne metalne ambalaže upotrebom novih tehnologija, vodeći računa o društveno odgovornom poslovanju, zadovoljstvu kupaca te stavljajući naglasak na zaštitu čovjekove okoline i sigurnost zaposlenika.

Naš kontinuirani cilj je opskrba kupaca proizvodom kojim se Lim Samobor i naši kupci mogu pohvaliti; sigurnost, zakonitost, kvaliteta, autentičnost i prezentacija.
Lim Samobor zalaže se za proizvod koji je atraktivan našim kupcima i koji služi komercijalnom interesu i Lim Samobora a i naših kupaca. Sukladno tome, u interesu je osoblja Lim Samobora da težimo izvrsnosti proizvoda znajući se da su današnji kupci sve zahtjevniji. Odgovorno gospodarimo otpadom i potrošnjom energenata, kontinuirano provodimo modernizaciju proizvodnih linija, težimo energetski učinkovitijoj i ekološki prihvatljivijoj tehnologiji proizvodnje, većem iskorištenju sirovina te na taj način smanjujemo onečišćenje tla, vode i zraka. Obvezujemo se primjenjivati, stalno poboljšavati i unapređivati sustav upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću ambalaže.
Zbog gore navedenog razloga sve osoblje Lima Samobora mora se u svakom trenutku strogo pridržavati specifikacija kupaca, HACCP sustava, BRC priručnika i standardnih operativnih postupaka. Također ćemo redovito (najmanje jednom godišnje) provjeravati učinkovitost i provođenje sustava upravljanja sigurnošću i kvalitetom proizvoda, kako bismo osigurali ocjenu HACCP plana, te provjerili prikladnost, primjerenost i učinkovitost.
Osoblje Lim Samobora ima ključnu ulogu u osiguranju otpreme samo prihvatljive robe. Stoga je važno da se svi kontrolni sustavi poštuju, strogo, u interesu osiguranja da smo sigurno proizveli proizvode izvrsne kvalitete, i da samo takvi proizvodi napuštaju prostore Lim Samobora.
Da bi se to postiglo, dokumentirani sustav sigurnosti i kvalitete proizvoda osigurava to da možemo ispuniti ugovorne obveze i postići kulturu sigurnog proizvoda:
* Osigurati da se sve aktivnosti koje izravno utječu na sigurnost, zakonitost i kvalitetu usluga obavljaju pod kontroliranim uvjetima i u skladu su sa Zakonom o sigurnosti hrane iz 1990. godine, Codex Alimentarius HACCP sustavom, BRC standardom, ISO 9001, ISO 14001 i formalno dogovorenim zahtjevima specifikacija kupaca.
* Stalno praćenje i analiza pokazatelja sigurnosti i kvalitete koji pružaju povratne informacije kako bi se omogućilo poboljšanje sigurnosti i kvalitete u odnosu na potrebe i očekivanja kupaca.
* Osiguranje da svi djelatnici dobiju osnovne upute o higijeni hrane, zajedno sa specifičnom obukom za posao i da osoblje bude u potpunosti upoznato sa zahtjevima svakog kupca.
* Uz to osigurati da vodstvo tvrtke ima višu razinu obuke koja odgovara njihovoj radnoj ulozi, uključujući HACCP i sigurnost proizvoda te najviši nivo svjesnosti Kulture sigurnosti proizvoda.
Predani smo pružanju resursa za održavanje i poboljšanje sustava upravljanja sigurnošću i kvalitetom proizvoda kako bismo poboljšali zadovoljstvo kupaca i kontinuirano poboljšavali njegovu učinkovitost.

Tvrtka Lim Samobor d.o.o. i njeno više vodstvo osigurat će da se ova politika komunicira, razumije i provodi na svim razinama u organizaciji. Sve osoblje mora se pridržavati BRC priručnika za pakiranje.

U Samoboru, 01.03.2021.

Direktor
Ivan Kodrić