Lim Samobor d.o.o.

MB: 3960641
OIB: 42395515009

Poslovni računi:
PARTNER BANKA d.d., ZAGREB
Žiro račun broj: 2408002-1100036257
IBAN: HR 1324080021100036257
SWIFT CODE: PAZGHR2X

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
Žiro račun broj: 2340009-1110217344
IBAN: HR 742340009111021734 4
SWIFT CODE: PBZGHR2X

Upis u trgovački registar kod: Trgovačkog suda u Zagrebu pod reg. ul. 1 - 26380
Temeljni kapital: 15.020.000,00 HRK uplaćen u cijelosti
Uprava: Ivan Kodrić, direktor
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Osnovna djelatnost prema NKD 2007: Proizvodnja čeličnih bačava i sličnih posuda (C2591)