Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj


Europska unija
Zajedno do fondova EU
 


Početak provedbe novog EU projekta tvrtke Lim Samobor!

Tvrtka Lim Samobor d.o.o. je u lipnju 2018. godine započela s provedbom EU projekta pod nazivom Globalizacija poslovanja i povećanje konkurentnosti kroz certifikaciju međunarodno priznatih normi. Projekt je ostvario sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a putem poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava "Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)", Referentna oznaka: KK.03.2.1.14 kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Svrha projekta jest povećati globalnu konkurentnost tvrtke Lim Samobor kroz certifikaciju međunarodno priznatih normi te stvoriti pretpostavke za daljnji rast i razvoj poslovanja.   Certifikacijom međunarodno priznatih normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 te BRC sustava tvrtka će ojačati globalnu konkurentnost čime će se omogućiti povećanje prihoda od prodaje i izvoza te stvaranje novih radnih mjesta. Planirane aktivnosti uključuju ulaganje u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja prema zahtjevima ISO 9001:2015 te ISO 14001:2015, kao i ulaganje u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja prema zahtjevima tržišno priznate certifikacijske sheme BRC sustava. Planirane aktivnosti također uključuju i osposobljavanje zaposlenika za uspješnu implementaciju normi, provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti te upravljanje i administraciju projekta.
Ukupna vrijednost projekta:
199.052,50 kn
Iznos EU potpore:
96.135,00 kn
Razdoblje provedbe:
12.06.2018. – 12.06.2019.

Očekivani rezultati projekta su povećana globalna konkurentnost tvrtke uvođenjem u poslovanje 3 nova sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima, odnosno certifikacijom međunarodno priznatih normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 te BRC sustava.
Uspješan završetak EU projekta

S danom 17.10.2019. godine tvrtka Lim Samobor d.o.o. je uspješno završila s provedbom EU projekta pod nazivom Globalizacija poslovanja i povećanje konkurentnosti kroz certifikaciju međunarodno priznatih normi. Projekt je ostvario sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a putem poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava “Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.14 kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Uspješnim izvršenjem aktivnosti ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja prema zahtjevima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, te prema zahtjevima tržišno priznate certifikacijske sheme BRC sustava kao i osposobljavanjem zaposlenika za uspješnu implementaciju normi, u potpunosti je ostvarena svrha projekta - povećana je globalna konkurentnost tvrtke Lim Samobor kroz certifikaciju međunarodno priznatih normi te su stvorene pretpostavke za daljnji rast i razvoj poslovanja.


Ukupna vrijednost projekta:
199.052,50 kn
Iznos EU potpore:
96.135,00 kn
Razdoblje provedbe:
12.06.2018. – 17.10.2019

Ostvareni rezultati projekta su povećana globalna konkurentnost tvrtke uvođenjem u poslovanje 3 nova sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima, odnosno certifikacijom međunarodno priznatih normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 te BRC sustava..
Više informacija na:
Kontakt osoba:
Ivana Simić, ivana.simic@lim-samobor.hr
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Lim Samobor d.o.o.

Projekt podržava
Europska unija
Ulaganje u budućnost
Javna Nabava


Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Lim Samobor d.o.o.

Izradu internetske pod stranice projekta je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj