MODERAN FIZIKALNO KEMIJSKI LABORATORIJ ZA KONTROLU KVALITETE METALNE AMBALAŽE

Datum/date: 17.04.2015
Tvrtka Lim Samobor je u sklopu dosadašnjih aktivnosti projekta Diversifikacija i optimizacija proizvodnje tvrtke Lim Samobor d.o.o. provela nabavu nove moderne laboratorijske opreme u što je utrošeno ukupno 1.242.999,88 kn. Moderna laboratorijska opreme implementirana je tijekom ožujka i travnja 2015. godine, a u sklopu implementacije provedena je i edukacija zaposlenika o načinu provođenja laboratorijskih analiza. Novi laboratorij smješten je u zasebnom, odvojenom dijelu, proizvodne hale kako bi se dodatno olakšao postupak provjere kvalitete sirovina i finalnog proizvoda. Kroz nabavku nove laboratorijske opreme Tvrtka je unaprijedila ulaznu, procesnu i završnu kontrolu sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda. Oprema omogućuje identifikaciju i mjerenje odstupanja u proizvodnom procesu koja rezultiraju nesukladnim proizvodom i pravovremeno reagiranje kako se ne bi proizveli proizvodi neodgovarajuće kvalitete. Modernom laboratorijskom opremom uvelike je smanjena mogućnost proizvodnje nekvalitetnog proizvoda, a time i broj reklamacija od strane kupaca.

Kontrola kvalitete je imperativ u prehrambenoj i ambalažnoj industriji stoga nabavka ovako moderne laboratorijske opreme Lim Samobor čini konkurentnijim na tržištu. Zahtjevi kupaca sve su više usmjereni na usklađivanje poslovanja s EU i nacionalnim propisima vezanim uz kvalitetu i sigurnost metalne ambalaže. Ulaganjem u laboratorijsku opremu Tvrtka je zadovoljila stroge uvjete kupaca svojih proizvoda, ali i krajnjih potrošača na europskom i svjetskim tržištima. Ovaj projekt osigurao je Tvrtki lidersku poziciju na regionalnom tržištu u korištenju najnovije laboratorijske tehnologije pri provođenju kompletnih fizikalnih i kemijskih analiza metalne ambalaže koja se koristi u prehrambenoj industriji, što zahtijevaju Europska legislativa i međunarodni standardi vezani za metalnu ambalažu. Tvrtka je provedbom ovog ulaganja nastavila investirati u razvoj vlastitih inovativnih ideja u sklopu poboljšanja učinkovitosti proizvodnje te je osnovan zaseban odjel razvoja što uvelike poboljšava suradnju s postojećim i novim kupcima te rezultira povećanjem konkurentnosti na domaćem, regionalnom i međunarodnom tržištu metalne ambalaže.
POPIS ODABRANIH UGOVORA


 • Program: Operativni program regionalna konkurentnost (2007.-2013.)
 • Korisnik: LIM SAMOBOR društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
 • Broj ugovora: RC.2.1.10-0014
 • Naziv ugovora: Diversifikacija i optimizacija proizvodnje tvrtke Lim Samobor d.o.o.


Tvrtka Lim Samobor je u sklopu dosadašnjih aktivnosti projekta Diversifikacija i optimizacija proizvodnje tvrtke Lim Samobor d.o.o., odabrala najpovoljnije ponude u sklopu sljedećih nabava:

Naziv nabave Odabrani ponuditelj Vrsta
provedenog
postupka
Vrijednost Ugovora
1. Nabava usluge savjetovanja,
EV: Usluga 01/2014
Sense Savjetovanje d.o.o.,
Frane Petrića 4,
10000 Zagreb
Pregovarački postupak bez objavljivanja 298.000,00 HRK
2. Nabava usluge za provedbu aktivnosti vidljivosti - dogradnja web stranice
EV: Usluga 03/2014
TAXI obrt,
Gajeva 28,
10430 Samobor
Izravna dodjela ugovora 3.600,00 HRK
3. Nabava opreme,
EV: Roba 03/2014 (Odluka o odabiru dostupna unutar naslova „Obavijest o nabavi")
IGM Emballagentechnik GmbH,
Assmayergassse 40/1,
A-1120 Wien, Austria
Postupak s objavljivanjem Obavijesti o nabavi
2.077.000 EUR
15.960.733,50 HRK
(tečaj na dan potpisa Ugovora 20.1.2015.)
4. Nabava usluga za optimizaciju proizvodnog pogona (proizvodnih procesa)
Logiko d.o.o., Barčev trg 14, 10000 Zagreb
Izravna dodjela ugovora
134.000,00 knNOVOSTI IZ PROVEDBE EU PROJEKTA - UVID U AKTIVNOSTI KOJE SE ODVIJAJU U LIM SAMOBORU

Datum/date: 11.02.2015Vođena strateškim smjernicama poslovanja prema rastu konkurentnosti na tržištu, tvrtka Lim Samobor provodi projekt "Diversifikacija i optimizacija proizvodnje tvrtke Lim Samobor d.o.o." koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. - 2013., broj Ugovora RC.2.1.10-0014.

Provedbom projekta tvrtka će ojačati postojeću poziciju na domaćem tržištu te će proširiti svoje poslovanje na stranom i regionalnom tržištu.Svrha projekta:


Ulaganjem u novu proizvodnu liniju i razvojem inovativnih tehnoloških procesa povećati konkurentnost tvrtke Lim Samobor i omogućiti plasman novih proizvoda na nova tržišta.

Glavne aktivnosti:

 • Ulaganja u novu automatiziranu liniju za proizvodnju ribljih konzervi
 • Razvoj inovativnih funkcionalnosti i nabava Paletizatora
 • Nabava Sustava za potpuno upravljanje paletama
 • Modernizacija procesa kontrole kvalitete
 • Optimizacija proizvodnje novih proizvoda
 • Prezentacija novih proizvoda na međunarodnim sajmovima Provedba aktivnosti vidljivostiProjektom se unapređuje gotovo cjelokupni proces proizvodnje što u tehnološkom smislu čini jedinstvenu cjelinu te otvara Lim Samoboru mogućnost bržeg razvoja.

Investiranjem u modernizaciju proizvodnog pogona i razvojem novih proizvoda Lim Samobor će moći odgovoriti na zahtjeve tržišta koje ima veliku potražnju i potencijal. Ulaganjem u moderni laboratorij i novu automatsku liniju za proizvodnju riblje limenke razvit će se nova linija proizvoda te će doći do povećanja kvalitete finalnog proizvoda. Otvaranjem nove proizvodne linije, nabavkom 2 nova stroja i laboratorijske opreme u 2015. godini ubrzat će se proizvodni proces, povećati kapaciteti te ispuniti zahtjevi domaćeg i stranog tržišta u vidu povećane potražnje.

Lim Samobor također planira angažirati stručnjaka koji će biti zadužen za optimizaciju proizvodnje novih proizvoda, koji će biti prezentirani i na međunarodnim sajmovima.

Sredstva EU su iskorištena i za nadogradnju web stranice putem koje će se kontinuirano informirati javnost o novim pothvatima tvrtke u sklopu provedbe EU projekta.Tvrtka Lim Samobor započela je provedbu EU projekta:
''Diversifikacija i optimizacija proizvodnje tvrtke Lim Samobor d.o.o.''

Datum/date: 26.11.2014

Poslovni uspjeh tvrtke Lim Samobor d.o.o. gradi se na stalnom praćenju i unapređenju kvalitete proizvoda, održivosti poslovanja i sustavnoj brizi za okoliš. Dugoročni cilj poslovanja poduzeća je kontinuirano ulaganje u razvoj poslovanja, modernizaciju proizvodnje, povećanje tržišnog udjela i konkurentnosti na domaćem i inozemnim tržištima uz stavljanje stalnog naglaska na društveno odgovorno poslovanje i zaštitu zaposlenika i okoliša.


Na dan 1. kolovoz 2014., Lim Samobor d.o.o. započeo je s provedbom projekta „Diversifikacija i optimizacija proizvodnje tvrtke Lim Samobor d.o.o." sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa regionalna konkurentnost 2007. – 2013. Svrha projekta je ulaganjem u novu proizvodnu liniju i razvojem inovativnih tehnoloških procesa povećati konkurentnost tvrtke Lim Samobor i omogućiti plasman novih proizvoda na nova tržišta.

U okviru projekta uložit će se u novu automatiziranu liniju za proizvodnju ribljih konzervi, nabavu novog inovativnog paletizatora i sustava za upravljanje paletama te nove laboratorijske opreme. Planirano je zapošljavanje novih zaposlenika i provođenje edukacija za rad na instaliranoj opremi. Tvrtka će se predstaviti na CROPAK i Halal sajmu te prezentirati svoje proizvode i usluge potencijalnim kupcima i dobavljačima.

Osnovni podaci o projektu:


Naziv projekta: Diversifikacija i optimizacija proizvodnje tvrtke Lim Samobor d.o.o.
Trajanje: 01. kolovoza 2014. – 31. srpnja 2016.
Vrijednost projekta: 17.953.565,14 KUNA
EU sufinanciranje: 9.895.948,42 KUNA (59,65%)
Korisnik: Lim Samobor d.o.o. (HR)
Opći cilj: Doprinijeti povećanju konkurentnosti industriji metalne ambalaže
Kontakt osoba: Ivan Kodrić, Direktor
 

Specifični ciljevi:


1.Povećati proizvodni kapacitet i uvesti novu proizvodnu liniju za proizvodnju ribljih limenki;
2.Optimizirati proces proizvodnje, paletiziranja i distribucije proizvoda uz razvoj inovativnih funkcionalnosti
3.Poboljšati sustav kontrole, kvalitete i sigurnosti prehrambene ambalaže
4.Povećati broj kupaca i omogućiti plasman novih proizvoda na domaćim i inozemnim tržištima
Proizvodna i laboratorijska oprema - evidencijski broj nabave: 02/2014

Dokumentacija za nadmetanje:
 1. Dokumentacija za nadmetanje
 2. Dodatak 1. Ponudbeni list
 3. Dodatak 2. Troškovnik
 4. Dodatak 3. Tehničke specifikacije
 5. Dodatak 4. Izjava
 6. Dodatak 5. Popis ugovora o isporuci robe
 7. Dodatak 5. Podaci o zajednici ponuditelja
 8. Dodatak 6. Podaci o podizvoditeljima
 9. Ispravak dokumentacije za nadmetanje broj 1

Unosom ispravne e-mail adrese na istu će Vam stići link s kojeg je omogućen download navedene dokumentacije.
Ukoliko imate problema s primanjem e-maila molim da nas kontaktirate na broj telefona 00385 91 3366 629.


Production and laboratory equipment - publication reference: 02/2014

Tender documentation:
 1. Tender documentation
 2. Appendix 1. Tender sheet
 3. Appendix 2. Financial offer
 4. Appendix 3. Technical specifications
 5. Appendix 4. Statement
 6. Appendix 5. List of contracts
 7. Appendix 6. Information on Consortium
 8. Appendix 7. Information on subcontractors
 9. Correction of tender documentation number 1

By entering the correct e-mail address you will receive the link from which you will be able to download documents.
If you have problems with receiving e-mail please contact us on following phone number 00385 91 3366 629.