Lim Samobor d.o.o. njeguje dobre poslovne kontakte s dobavljačima, kupcima i poslovnim partnerima. 
Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije o našem poslovanju, želite biti kupac naših proizvoda ili korisnik naših usluga kontaktirajte nas putem niže navedenih kontaktnih informacija.

Lim Samobor d.o.o. 
Sjedište i adresa: Nikole Šubića Zrinskog 16b, HR-10430 Samobor 

Centrala:
Telefon: +385 (01) 3322 742
Fax: +385 (01) 3366 627
E-mail: lim@lim-samobor.hr

Prodaja:
Telefon: +385 (01) 3322 741
Fax: +385 (01) 3366 628
E-mail: prodaja@lim-samobor.hr


Nabava:
Telefon: +385 (01) 3322 748
Fax: +385 (01) 3366 628
E-mail: nabava@lim-samobor.hr

Financije:
Telefon: +385 (01) 3322 860
Fax: +385 (01) 3366 627
E-mail: financije@lim-samobor.hr

Kontaktirajte Nas!

Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.
Lim Samobor d.o.o.
MB: 3960641
OIB: 42395515009

Poslovni računi:
PARTNER BANKA d.d., ZAGREB
Žiro račun broj: 2408002-1100036257
IBAN: HR 1324080021100036257
SWIFT CODE: PAZGHR2X

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
Žiro račun broj: 2340009-1110217344
IBAN: HR 742340009111021734 4
SWIFT CODE: PBZGHR2X

Upis u trgovački registar kod: Trgovačkog suda u Zagrebu pod reg. ul. 1 - 26380
Temeljni kapital: 15.020.000,00 HRK uplaćen u cijelosti
Uprava: Ivan Kodrić, direktor
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Osnovna djelatnost prema NKD 2007: Proizvodnja čeličnih bačava i sličnih posuda (C2591)