Uspješno smo proveli EU projekt "Povećanje razine konkurentnosti tvrtke Lim Samobor kroz razvoj internih ljudskih resursa'' ''

Datum/date: 20.07.2016

Program :
Korisnik :
Broj ugovora:
Naziv ugovora:
Ukupna vrijednost projekta:
EU udio u financiranju projekta:
Razdoblje provedbe:
Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala" (2007.-2013.)
Lim Samobor d.o.o.
HR.1.1.11-0418
Povećanje razine konkurentnosti tvrtke Lim Samobor kroz razvoj internih ljudskih resursa
277.176,21 kn
263.317,39 kn
20.07.2015. – 20.07.2016.

Tvrtka Lim Samobor završila je dana 20. 07. 2016. provedbu projekta Povećanje razine konkurentnosti tvrtke Lim Samobor kroz razvoj internih ljudskih resursa koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa 2007. – 2013. Projekt je trajao 12 mjeseci te je bio usmjeren na jačanje ljudskog kapitala tvrtke kao jednog od nosioca daljnjeg razvoja poslovanja.

U sklopu projekta je održano je ukupno 17 edukacija, u okviru kojih su educirana 64 zaposlenika tvrtke te su stečena 133 uvjerenja o završenim edukacijama. Edukacije su bile usmjerene na razvoj kompetencija koje tvrtka smatra ključnim za daljnji razvoj poslovanja pa su tako ojačane kompetencije zaposlenika u područjima nabave, prodaje, financija, računovodstva, upravljanja kvalitetom, upravljanja skladišnim i proizvodnim procesima te upravljanja projektima. Također, provedene su i edukacije usmjerene na razvoj jezičnih vještina zaposlenika kao i na razvoj opće informatičke pismenosti te korištenje naprednih aplikacija za izradu proračuna i kalkulacija.

Zahvaljujući provedenim edukacijama očekuje se da će tvrtka dodatno ojačati svoj konkurentski položaj na domaćem i međunarodnom tržištu u vidu povećanja efikasnosti planiranja i upravljanja poslovnim procesima, lakšem sklapanju poslova na međunarodnom tržištu te poboljšanju i optimizaciji internog sustava izvještavanja.


 

Projekt podržava
Europska unija
Ulaganje u budućnost
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Lim Samobor d.o.o.