Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj


Europska unija
Zajedno do fondova EU
 


Lim Samobor započinje provedbu još jednog EU projekta!

Tvrtka Lim Samobor d.o.o. je u listopadu 2017. godine započela s provedbom EU projekta pod nazivom LimINOVA – Uvođenje inovativnih tehnologija za jačanje tržišne stabilnost tvrtke Lim Samobor. Projekt je ostvario sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a putem poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava " Kompetentnost i razvoj MSP", Referentna oznaka: KK.03.2.1.05 kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Svrha projekta LimINOVA je jačanje tržišne stabilnosti tvrtke Lim Samobor povećanjem proizvodnih kapaciteta i diversifikacijom proizvodnog portfelja te povećanjem efikasnosti proizvodnih procesa i jačanjem internih resursa. Planirane aktivnosti uključuju nabavu proizvodne linije za proizvodnju konzervnih podova i inovativnih peel off poklopaca te edukaciju djelatnika za rad čime će se ojačati interni kapaciteti, zatim, provođenje aktivnosti promidžbe i vidljivosti te sudjelovanje na međunarodnom sajmu u Novom Sadu radi diseminacije rezultata projekta.

Ukupna vrijednost projekta:
52.017.072,40 kn
Iznos EU potpore:
14.646.776,00 kn
Razdoblje provedbe:
01.10.2017. – 01.10.2019.

Očekivani rezultati projekta su unaprjeđene tehnološko-tehničke mogućnosti i povećanje proizvodnih kapaciteta čime će se uvesti 2 nova proizvoda u asortiman tvrtke (peel off poklopci i konzervni podovi) što će Lim Samoboru osigurati brojne prednosti i realizaciju prilika na postojećim i novim ciljnim tržištima. Nadalje, razviti će se kompetencije i ojačati interni kapaciteti za korištenje novih tehnologija te pojačati vidljivost tvrtke uz učinkovito upravljanje projektom. Provedba projekta omogućit će povećanje prihoda od prodaje za 48%, izvoza za 36,7% i zapošljavanje 9 novih osoba do 2021. godine. Projektom će se time postići i brojni pozitivni dugoročni efekti za zaposlenike, kupce i lokalnu zajednicu.


Više informacija na:
OP Konkurentnost i kohezija – Operativni program 2014.-2020.
Kontakt osoba:
Ivana Simić, ivana.simic@lim-samobor.hr
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Lim Samobor d.o.o.


LIM SAMOBOR PREZENTIRAO JE NOVE PROIZVODE NA MEĐUNARODNOM POLJOPRIVREDNOM SAJMU U NOVOM SADU

Datum/date: 20.05.2019.

 
U sklopu projekta "LimINOVA – Uvođenje inovativnih tehnologija za jačanje tržišne stabilnosti tvrtke Lim Samobor” koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., tvrtka Lim Samobor je u svibnju 2019. godine sudjelovala na 86. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu, koji se održavao u Novom Sadu od 11. 05. 2019. do 17. 05. 2019. Nastupom na sajmu prezentirani su proizvodi Tvrtke te je tako ostvaren kontakt s potencijalnim kupcima i dobavljača što uvelike doprinosi jačanju prepoznatljivosti Tvrtke i njenih proizvoda na domaćem i međunarodnom tržištu te omogućava širenje postojeće poslovne mreže.

Brošura LIM Samobor
 

Projekt podržava
Europska unija
Ulaganje u budućnost
Javna Nabava


Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Lim Samobor d.o.o.

Izradu internetske pod stranice projekta je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj